Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2014

LaDecadanse
8551 ab6f
Reposted byorchideaaaahoundsoflove
LaDecadanse
Kiedyś o Tobie powiedziałam, że byłaś petentką, jeżeli idzie o mężczyzn. Cały czas byłaś petentką, cały czas czułaś się gorsza, żebrałaś o miłość, żebrałaś o względy. A ciekawe jest to, że dotyczyło to wyłącznie I facetów, którzy Ci się podobali bardziej niż Ty im. Zawsze zakładałaś, że musisz mężczyznę zdobywać, a nie on Ciebie. I zawsze I wolałaś kogoś, kto Cię nie chciał, od tego, co Cię chciał. A historie z Hłaską były już dorobione potem. Śmiesznie brzmiało: Osiecka i Hłasko. Para stulecia. Ona młoda, on mądry. Myślę, że w sumie nie podoba mi się ta historia.
— Bakuła do Osieckiej
Reposted fromwwannie wwannie viadirtyapple dirtyapple
LaDecadanse
4088 bf25
My first reaction was ahahaha, yes
Reposted fromyouthless youthless vianotthesame notthesame
LaDecadanse
Dokładnie!
Reposted byhoundsoflove houndsoflove
LaDecadanse
Za zdrowie tych, o których myślę
LaDecadanse
,,Są tacy, którzy to mają. I ci, którzy nie mają. To bardzo proste: dziewczyna nie miała. Nie miała czego? Tylko to: nie miała"
— C. Lispector
LaDecadanse
2222 ae85
LaDecadanse
2158 5289 500
Reposted bynotthesamekinufaaisha89
LaDecadanse
2146 07c1 500
Reposted bysarazation sarazation
LaDecadanse
2080 f2a2
LaDecadanse
LaDecadanse
,,Szatan wybierze tych, którzy dobijają się czegoś w życiu"
— A. Sandemose
LaDecadanse
,,Wszystkie nasze smutki są rzeczywiste, wszystkie radości - urojone"
— Maria Dąbrowska

July 01 2014

LaDecadanse
3671 348e

June 20 2014

LaDecadanse
5862 fbea
LaDecadanse
5855 d17e
LaDecadanse
5797 9210
Reposted byhoundsoflove houndsoflove
LaDecadanse
5777 c4fc 500

June 19 2014

LaDecadanse
5451 1607

June 18 2014

LaDecadanse
7181 f2f2 500
Reposted byhoundsoflove houndsoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl